Combicursus 

In het vorig project in 2017 heeft een aantal deelnemers te kennen gegeven dat zij hun taal- en computervaardigheden nog sterker willen verbeteren. Zo is er een vervolgtraject ontstaan met een mix van vaardigheden zoals Spreken, Lezen, Schrijven, Computeren en Budgetteren. Alle ingrediënten voor een ´overheerlijke´ Bouillon.

Uiteindelijk is de groep met een uitbreiding van 9 mannen van start gegaan met het traject Bouillon op 17 januari 2018 in No Limit. Door de subsidie van het SPE, heeft Synchroon Plus diverse lesmaterialen en deskundigheid kunnen inzetten. Er werd geoefend met materiaal waarbij de deelnemers zelf een  verhaal moesten verzinnen en uitbeelden of de Makkelijk Lezen boekjes om de woordenschat te vergroten. Door de verschillende nationaliteiten (Colombia, Ghana, Pakistan, Afghanistan, China, Syrië, Nigeria en Guyana) ontstonden nu en dan hilarische en herkenbare situaties in rollenspelen. Degenen die taalvaardig waren hebben hun ondersteuning ingezet door extra uitleg te geven aan de andere die het nodig hadden. Ondanks de niveauverschillen was de onderlinge samenwerking prima waardoor de 19 deelnemers goed konden profiteren van het lesaanbod. Alle vaardigheden zijn aan bod gekomen, maar de focus lag vooral op de spreekvaardigheid en buiten de lessen het Nederlands oefenen en bijhouden.

Op deze manier hebben deelnemers  hun spreekangst overwonnen, ze zijn in staat een eenvoudig formulier te lezen en in te vullen. Ze zijn zich nog meer  bewust van het belang van de Nederlandse taal ter vergroting van hun economische zelfstandigheid. Ook is er aandacht besteed aan enkele deelnemers die nu getraind worden als taalvrijwilliger. Het is de bedoeling dat zij samen met de taaldocenten de  bijeenkomsten gaan organiseren en uitvoeren in tandems.

In de computerlessen is met veel enthousiasme geoefend met het zoeken naar geschikte informatie op  het internet en diverse pogingen om online een formulier zelfstandig in te vullen. Waar de aandacht het meest naar toe ging is vooral de taalopdrachten beter te kunnen begrijpen door gebruik te maken van Oefenen.nl. Een aantal deelnemers kan doelgericht googlen naar informatie voor werk, studie, gezondheidsklachten, inloggen op Facebook en Overheidssites met hun DigiD. Verder is ook aan de orde gekomen het gebruik van Apps en Google Translate op de smartphone, maar de ware uitdaging blijft het typen met alle tien vingers op de computer.

Bij de lessen over Budgetteren hebben de deelnemers inzicht gekregen in hun eigen inkomsten en uitgaven, wat hun besteedbaar budget is en het invullen van een maandoverzicht. Met een paar persoonlijke gesprekken hebben we de deelnemers met de zachte maar  dwingende hand richting HvA-BOOT en MaDi geduwd als dat nodig bleek.

Los van de wekelijkse lessen hebben onderstaande activiteiten ook een belangrijke bijdrage geleverd,

  • zoals meer gebruik maken van de stadspas en  het Stadspas aanbod
  • De Gemeenteraadsverkiezingen in maart en de veranderingen voor Amsterdam.

Met de verkiezingskrant als lesmateriaal is kennis gemaakt met de lokale bewonerscommissie en de nieuwe gemeenteraad.

  • 50 Jaar Bijlmer, met samenwerkingspartners EDUZA en ProFor, hebben we 2 maal “Zing Nederlands met Me” en 3 maal “Eet Nederlands met Me” georganiseerd. Het doel was om met elkaar Nederlandse liederen te zingen en met elkaar in drie gebieden in Zuidoost samen te koken en te eten. Ook vooral Nederlands te oefenen met elkaar.
  • De Stadspas is gebruikt voor 2 filmavonden in samenwerking met Wooncentrum De Koornhorst, bezoeken aan het  Amsterdam Light Festival, Body World, Resto van Harte, exposities in het Oscam/CEC gebouw, de musical The Colour Purple Artis.

Uiteindelijk beseffen we als begeleiders dat acht maanden veel te kort zijn om hiaten bij het leren van het Nederlands weg te werken. Gelukkig vertellen de deelnemers tijdens de wekelijkse evaluaties dat ze met plezier en tevredenheid de bijeenkomsten hebben gevolgd en meer bijgeleerd hebben.

En de kers op de taart is, dat wij dan ook trots zijn om van 2 deelnemers te horen dat zij een betaalde baan hebben gekregen, 1 deelnemer brengt zelfstandig in Buurtwerkkamers een  groep mensen digitale vaardigheden bij, 1 deelnemer getraind wordt en proef draait als taalvrijwilliger bij Synchroon Plus.

Van deze resultaten worden wij en de deelnemers blij.21

NT2 met digitale ondersteuning