Digitaal participeren

De stichting Synchroon Plus heeft ten doel het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving, waaraan iedereen deelneemt en niemand wordt buitengesloten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van cursussen, aansturen op culturele integratie en sociaal maatschappelijke participatie, creëren van facilitaire voorzieningen (zoals computerruimte en/of tijd), organiseren van educatieve excursies, het geven van workshops en clinics, individuele begeleiding door coaches, trainers en dergelijke. Bijeenkomsten, culturele uitstapjes, kunst/cultuur en politiek zullen ook aan bod komen.