Onze missie is om in Amsterdam en ver daarbuiten een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin volwassen mensen vaardig zijn digitaal, op het gebied van taal en budgetbeheer.

Wij willen een maatschappij waaraan iedereen deelneemt en niemand wordt buitengesloten. De scholingsvraag van de deelnemers is onze leidraad.

De ontwikkelingen in het digitale tijdperk gaan enorm snel. De meeste huishouden hebben thuis de beschikking over een computer met internet of een laptop, smartphone, e-book reader of een Ipad. De onmetelijke mogelijkheden en voordelen worden ontdekt waardoor de wereld als het ware met enkele handelingen lekker en figuurlijk in je huiskamer gebracht.

Toch missen de meeste mensen specifieke vaardigheden om goed met de computer om te gaan. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de kans op een betere studie- of werkkeuze gehinderd. Op deze manier wordt er weinig gebruik gemaakt van kansen om te participeren in de sociale samenleving.

Stichting Synchroon Plus Int, vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en kennis over te dragen. De stichting is in 2013 gestart met het geven van computercursussen aan bewoners in Zuidoost. Het project Digitaal Participeren IT stelt zich ten doel om bewoners in contact te brengen met de digitale wereld van nu oftewel op een laagdrempelige manier computervaardigheden aanleren. Door de kleine opzet van de klassen en de samenwerking met goed getrainde vrijwilligersdocenten, krijgt elke computercursus een persoonlijk en toegankelijk tintje.