30    31

 

Project “Praat Nederlands met Me”. 

De projectgroep Praat Nederlands met Me, bestaande uit stichtingen EDUZA en ProFor, Synchroon Plus heeft het project verlengd met goedkeuring van de Gemeente.

Het doel van de Taal-Oefen- en Doegroepen, is het vergroten van de bewustwording van de deelnemers om de nl taal in alledaagse situaties te gebruiken en te oefenen, het bevorderen van het zelfredzaamheid van de cursisten en ook het stimuleren van de taalverwerving en verder het uitbreiden van de onderlinge contacten. De doelgroep woont voornamelijk in Bijlmer Oost en komt uit  verschillende landen: China, Pakistan, Duitsland, Indonesië, Afghanistan, Dominicaanse Republiek, Columbia, Ghana en Guyana.

De bijeenkomsten vonden plaats in de OBA Bijlmerplein. In de lessen is aandacht besteed aan taalvaardigheden. Dit is gedaan aan de hand van actuele thema’s naar aanleiding van een boek dat samen gelezen was of het evalueren van een activiteit. Er was ook altijd ruimte voor het bespreken van zaken die de cursisten inbrachten.

In deze periode is ook gewerkt aan het trainen van tandems. Een tandem bestaat uit een taalvrijwilliger en een actieve taalleerder. In workshops is met de tandems geoefend om de onderlinge samenwerking te bevorderen en het organisatieniveau te verbeteren.

Vervolgproject “Praat Nederlands met Me”