Intervisie

Synchroon Plus Int. biedt (begeleide) intervisie aan startende bestuursleden en aan diegene die zich op de  arbeidsmarkt aan het oriënteren zijn. Het doel van deze bijeenkomsten is het helder krijgen wat je wilt, waar je staat en wat je hiervoor nodig hebt en waarom.

Door doelgerichte vragen aan elkaar te stellen, leren de intervisanten hun antwoorden zowel mondeling als schriftelijk te motiveren en inzichtelijk te maken. Door de professionele uitwisseling en deskundigheidsbevordering wordt er acties ondernomen die leiden tot succesvolle momenten.

Deze intervisie bijeenkomsten helpen startende ondernemers, werkzoekenden in eigen tempo stappen te ondernemen naar een beoogd succes.

Intervisie