Op woensdag 27 juni werd de eerste combicursus “Computeren met Taalles” van stichting Synchroon Plus Int. op feestelijke wijze met een certificaat afgesloten in het Vrouwen Empowerment Centrum (Het VEC).

Stichting Synchroon Plus Int. stelt zich ten doel een ieder digitaal te leren participeren in de samenleving. De organisatie sluit daarbij nauw aan op de scholingsvraag van de deelnemers.

13 vrouwen meldden zich aan voor dit 12 weken durende traject en 11 ontvingen een certificaat. Gedurende 6 weken taallessen is gefocust op het vergroten van de woordenschat, de zinsvolgorde, het invullen van NAW gegevens, lezen van een arbeidscontract etc. Gedurende de computercursus kregen de cursisten de basisbeginselen onder de knie. Voor enkele dames was het de eerste keer dat ze een computer aanraakten of een e-mail gelezen of verzonden hadden.

De Combicursus is ontwikkeld naar aanleiding van de vragen naar Nederlandse taallessen samen met vaardigheden op de computer.
Dit traject is door deelnemers, partners en Synchroon Plus Int. met een voldoende beoordeeld en verdient een vervolg.

Certificaatuitreiking Combicursus